Vi håller dig frisk

Axelsmärta


Axelleden är den leden med störst rörlighet i hela kroppen vilket ställer stora krav på stabilitet från omgivande muskler och ligament. Detta leder till att man kan få problem med axlarna till följd av en mängd olika orsaker. Även om möjliga orsaker till axelproblem är många så är det några få som är de vanligaste orsakerna till att folk får ont i axeln. Några av de vanligaste anledningarna är ändrade motoriska program vilket leder till ändrat rörelsemönster, nackproblem, artros, idrottsskador och trauma. Axelproblem kan både orsakas av trauma eller även uppkomma gradvis. Eftersom axelleden används i de flesta aktiviteter som vi utför dagligen ska problem i detta område tas på alvar och behandlas med lämpligast behandlingsmetod. Även de minsta skadorna skall behandlas tidigt för att förhindra att de förvärras.
Vissa symtom vid axelskada är mer framträdande än andra. Därför bör alla symtom som involverar axeln noteras noggrant. Symtom som indikerar behovet av omedelbar utvärdering innefattar axelsmärta som varar mer än en vecka, axelsmärta som försvinner och återkommer flera gånger, svårighet att höja armen ovanför huvudet, smärta eller svårighet att bära objekt, smärta i axelleden som förvärras på eftermiddagen, uppenbara tecken på skada runt leden så som svullnad och rodnad/blåmärken eller vid onormalt knäppande eller hoppande känsla i axeln under rörelse.
Precis som med de flesta besvär så är den effektivaste behandlingen beroende av den exakta orsaken till problemet. Därför är en korrekt diagnos ett nödvändigt steg i förbättringsprocessen. Vi på Rygg- & Ledcenter har lång erfarenhet av att diagnostisera och behandla axelproblematik. Våra specialister kommer att använda information från utvecklingsförloppet, ortopediska tester och manuell undersökning för att komma fram till den exakta orsaken till dina axelproblem. Den korrekta diagnosen kommer sedan användas för att utforma en individuell behandlingsplan.

Behandling för axelproblematik

Som tidigare nämnt så är den bästa behandlingen beroende på orsaken till problematiken. Lyckligtvis så har en kombination av Kiropraktisk behandling och rehabiliteringsträning visat sig vara väldigt effektiv mot de flesta axelproblemen. Våra specialister på Rygg- & Ledcenter kommer att utvärdera funktionen av axellederna och ryggraden och även muskulaturen runt axlarna och nacken. En god funktion av halsryggraden är viktig då många muskler som påverkar axelns funktion fäster här. Det är även viktigt för att behandla eventuella neurologiska störningar mellan nerver och axelmuskulatur som kan leda till en mängd olika problem. Behandlingen omfattar även arbete med axelns och skuldrans muskulatur där vi ser till att det finns en god funktion i och runt axelleden. Behandlingen kan komma att kompliteras med individanpassade rehabiliteringsövningar för att återhämtningen skall gå så snabbt som möjligt. Ta kontakt med oss på Rygg- & Ledcenter idag för att se hur vi kan hjälpa dig med din axelproblematik.