Experter på ryggsmärta

Ont i ryggen


Har du ont i ryggen i Stockholm? Oavsett om det är i nedre, mellersta eller övre delen av ryggen så är det troligt att du kommer uppleva någon form av ryggsmärta under ditt liv. Faktum är att uppskattningsvis över en miljon svenskar har ont i ryggen just nu och att ungefär 80 % av befolkningen kommer att uppleva någon form av ryggsmärta under sin livstid. Med sådana siffror är det inte konstigt att ryggsmärta har vuxit till den främsta orsaken till funktionsnedsättning i Sverige. Sådan statistik skapar lätt frågan vad det är som skapar ländryggssmärta, hur man förhindrar det och vad som är den bästa behandlingen när man väl utvecklat smärta. Vi här på Rygg- & Ledcenter har skrivit denna artikel för att guida dig i rätt riktning och ge dig svar på dessa frågor och mer.

Vad orsakar ryggsmärta

Så varför har vi ont i ryggen? Antalet åkommor, skador och felställningar som ger ont i ryggen är otaliga. Ryggen har en komplex uppbyggnad för att kunna absorbera stor belastning samtidigt som den tillåter rörlighet i alla riktningar. Till följd av detta kan många strukturer så som senor, ligament, diskar, muskler och ben bli irriterade eller skadade vilket resulterar i smärta. I vissa fall är det ett stort trauma så som en bilkrock som resulterar i ryggsmärta, andra gånger är det lättare repetitivt stress som orsakar skadan. Därför kan det vara svårt att koppla en enskild händelse till smärtuppkomsten. Trotts alla dessa möjliga orsaker är det inte alltid som fysisk skada är huvudorsaken. Åkommor så som övervikt, artros, njursten och urinvägsinfektion har visat sig kunna orsaka smärtor i ländryggen. Med alla dessa möjligheter är det viktigt att hitta en specialist som tar med alla hälsoaspekter i beräkningen för att komma fram till rätt diagnos. Lyckligtvis har vi på Rygg- & Ledcenter i Stockholm många års utbildning och erfarenhet av att utreda rätt diagnos och behandling. Även de minsta problemen kan utvecklas till livslånga åkommor.

Som tidigare nämnt så finns det mängder av orsaker till att man får ont i ryggen. Dock är vissa av dessa vanligare än andra. Här följer några av de vanligaste orsakerna till ländryggssmärta som patienter söker och får behandling för hos oss på Rygg- & Ledcenter.

Diskbuktning eller diskbråck

En av de vanligaste och smärtsammaste orsakerna till ryggsmärta i Sverige är diskbuktning eller diskbråck. Det är dock viktigt att känna till att inte alla diskbuktningar eller diskbråck resulterar i smärta. I studier med datortomografi har man funnit att nästan 40 % av befolkningen har en buktande disk eller ett diskbråck och den stora majoriteten av dessa upplever ingen smärta eller andra relaterade symtom till följd av detta. Dessvärre så beskriver de som får smärta att den är intensiv och svår. Smärtans karaktär vid diskbråck beror på diskbråckets position och typ av diskbråck. Om den skadade disken irriterar en närliggande nerv kan man uppleva radierande smärta och svaghet ner i benen. Smärtan beskrivs ofta som huggande eller som en blixt/stöt går ner i benet. För att förstå hur ett diskbråck utvecklas kan man tänka sig disken som en äppelmunk. Om den yttre kanten av munken (disken) med tiden skadas, oftast till följd av slitage, kan fyllningen i disken läcka ut och orsaka skada i de omgivande strukturerna. När denna process har genomförts är den ofta väldigt svår att omvända. Kiropraktisk behandling har emellertid visat sig förhindra utvecklingen av diskbråck och lindra de associerade symtomen.

Vertebral hypermobilitet

Vertebral hypomobilitet är en av de mest förbisedda bidragande faktorerna till ryggsmärta. Namnet beskriver i princip hur en kota i ryggraden är ur position och hur den normala rörligheten är påverkad. Detta kan ge en mängd olika symtom bland annat ont i ryggen. Vertebral hypomobilitet kan uppkomma överallt i ryggraden och det finns en mängd olika orsaker till varför det uppkommer. Både fysiskt trauma och slitage över tid kan leda till att kotor hamnar ur position. Kiropraktorerna på Rygg- & Ledcenter är några av de få utbildade specialisterna som får utföra korrigerande behandling för vertebral hypomobilitet.

Sträckning och slitage

Sträckning och överbelastning kan hända vem som helst men drabbar vanligtvis personer som snabbt ökar belastning eller frekvens av en aktivitet. Till exempel kommer en person som springer maraton på sommarens första löprunda troligtvis överbelasta dessa strukturer och orsaka strukturell skada. En skada av ledband sker oftast när den involverade leden rör sig längre än dess begränsningar vilket leder till att ledbandet helt eller delvis går av eller sträcks ut. Muskulära sträckningar och slitage i ryggen orsakas vanligtvis av för tunga lyft eller dålig ergonomi vid lyft ofta i kombination med ett vridmoment. Sträckning och överbelastning av ligament och muskler i ryggen kan vara extremt smärtsamt och kan orsaka svullnad och ömhet i de angränsande områdena. Sträckningar och slitage av strukturer i ryggen svarar vanligtvis bra på kiropraktisk behandling. Rygg- & Ledcenters klinik är fullt utrustad för att kunna ge omfattande behandling av dessa skador.

Stress och ryggsmärta

Människor som är under kronisk stress har en väldigt annorlunda fysisk profil än de som inte är det. När våra kroppar är under intensiv stress släpper de ut olika stresshormoner för att anpassa sig till situationen. Några av dessa anpassningsmekanismer är ökad hjärtrytm, ökat blodtryck, ändrat immunförsvar, minskad bentäthet och minskad muskelmassa. Det har visat sig att ett förlängt tillstånd av stress kan bidra till att utveckla hjärtproblem, magbesvär, depression, övervikt och ryggsmärta. Som en respons till stresshormonerna skapas en sammandragning av muskelvävnad vilket skapar ”triggerpunkter”. Dessa triggerpunkter kan vara väldigt smärtsamma men lyckligtvis behandlas de framgångsrikt på Rygg- & Ledcenters klinik.

Kan kiropraktik hjälpa min rygg

Behandlas orsaken till smärta snarare än symtomen blir behandlingen mycket mer framgångsrik. Orsakerna till ryggsmärta är många. Lyckligtvis är specialisterna på Rygg- & Ledcenter utbildade att utreda orsaken till besvären och därefter ge adekvat behandling. Sveriges genom tiderna största utredning av rygg- och nacksmärta (läs rapporten här) slog fast att kiropraktisk behandling i kombination med rehabilitering var den effektivaste behandlingen av ländryggssmärta. Som vid de flesta tillstånd är det rekommenderat att genomgå konservativ, effektiv och icke invasiv behandling av ryggsmärta först. Om du har ryggbesvär eller vill ha vidare information är du välkommen att kontakta oss på Rygg- & Ledcenter idag för att boka en konsultation eller själv boka en tid online.