Vi håller dig frisk

Whiplash


Har du drabbats av en whiplash skada i Stockholm? Många personer drabbas av whiplash varje år. Den vanliga bilolyckan i Stockholm är att bli påkörd bakifrån. Detta sker både med stor och liten kraft. Ganska många personer som blir påkörda bakifrån inser inte ens att de har dragit på sig en skada förs veckor eller månader efter olyckstillfället. Läkare som träffar dessa patienter uppmärksammar inte alltid skador som inträffar vid en lägre hastighet men dagens forskning visar att man kan få stora besvär även av olyckor i låg hastighet. Om du har skadat dig i en olycka kommer den här artikeln från Rygg- & Ledcenter att hjälpa dig förstå de alternativ du har.
För att få bästa behandlingen av en whiplash skada är det viktigt att arbeta med specialister som förstår problemet. Kiropraktorer är utbildade att behandla dessa typer av problem så om du nyligen har råkat ut för en skada är det viktigt att du får din ryggrad kontrollerad så fort som möjligt. Ju snabbare du utreder skadan desto större är chansen att du slipper långtidsproblem.

När bör behandling av whiplash påbörjas?

Whiplash skador bör tas på stort alvar. Resultaten är förödande när en skada av denna kaliber förblir obehandlad. Tyvärr förstår de flesta inte ensa att de har fått en skada i nacken förs en långt efter olyckstillfället. Problemen har vanligtvis förvärrats signifikant innan de inser att de behöver hjälp.
Skadorna blir mer signifikanta när huvudstödet är positionerat för lågt. Om ditt huvudstöd är positionerat för lågt kan det accelerera huvudet när du blir påkörd bakifrån. En påkörning i 10 km/h kan resultera i att ditt huvud piskas bakåt i en mycket högre hastighet och orsakar större skada.
Statistiskt signifikant förbättring noterades hos 93% av de 28 patienter som följdes i Woodward studien när de fick Kiropraktisk behandling. I undersökningen bestod kiropraktisk behandling av ryggrads manipulation, PNF och cryoterapi. Många av patienterna fick behandling med smärtstillande NSAID och annan fysioterapi innan studien utan långtidseffekt.
Kiropraktisk behandling är en effektiv behandlingsform för patienter som har blivit skadade i lättare trafikolyckor. Den tidigare nämnda studien lyckades att dokumentera de framgångar och erfarenheter de flesta kiropraktorer upplever på sina mottagningar. Symtom som huvudvärk, nacksmärta, ryggvärk, interscapulär smärta och relaterade smärtor ut i extrimiteterna med domningar och stickningar svarar väldigt bra på kiropraktisk behandling.
Rygg- och Ledcenter i Stockholm har erfarenhet av att hjälpa individer som lider av smärta efter en whiplashskada. Ring idag och se om kiropraktisk behandling kan hjälpa dig.